El Projecte

El projecte de candidatura Priorat-Montsant-Siurana no sorgeix del no-res, sinó que forma part d’un procés viscut a la comarca des dels darrers anys del segle XX, i representa una etapa lògica en el camí de definició i apoderament d’un model territorial propi. 

Aquest model territorial situa el paisatge cultural com a eix vertebrador i determinant, perquè reflecteix una història d’interacció continua i projecta propostes d’un futur sostenible.

Més enllà de projectes concrets ja aprovats (com la Carta del Paisatge del Priorat, per esmentar tan sols un exemple), la presa de consciència del paisatge i els seus valors ha estat una de les fites ja viscudes a la comarca els darrers anys. Una presa de consciència que ha estat una peça molt important per què el Priorat hagi entés que el nostre model de desenvolupament (l’únic real i possible) ha de tenir com a fonaments l’excel·lència agroalimentària i paisatgística. 

Així que el nostre objectiu, en paral·lel al reconeixement per part de la Unesco, és que la comarca segueixi assumint col·lectivament un compromís ètic i proactiu a favor de la protecció, millora i valorització dels paisatges del Priorat. Fins que no es comprèn tot aquest camí recorregut fins al dia d’avui a la comarca del Priorat, la candidatura no cobra tot el seu sentit.