Repercussió i Efectes del Reconeixement

El reconeixement de paisatge cultural per part de la UNESCO certifica un valor d’excel·lència per al territori i tot allò que ofereix, i el dóna a conèixer al món sencer.

La identificació del territori amb màxima qualitat i sostenibilitat és un valor afegit per a productes, serveis i altres, que es beneficien del poder de difusió de la UNESCO, que va molt més enllà del que es pugui fer localment i amb mitjans propis.

Contribuir a la inscripció del paisatge cultural Priorat-Montsant-Siurana a la Llista del Patrimoni Mundial possibilita que tota la comarca es beneficiï de l’amplificació dels impactes positius i que s’utilitzi aquest patrimoni en benefici de la població local, sense posar-ne en cap cas en perill la seva protecció i defugint tota utilització inadequada que pogués degradar-lo i erosionar-lo.

A més, el retorn del projecte de candidatura ja es fa evident en l’etapa de de preparació, en les tasques de recerca, estudi i difusió, ja que representa conèixer i refermar la consciència del valor d’un patrimoni paisatgístic i cultural propi. Aquest fet té un efecte positiu en l’autoestima de la comunitat en relació als seu territori, una autoestima gairebé oblidada durant dècades.

Implicacions

El reconeixement que la UNESCO atorga no comporta explícitament cap mena de reglament o normativa suplementària que reguli les actuacions damunt del territori.

Ara bé, el dossier de candidatura ha d’incloure un sistema de gestió que el mateix territori decideix posar en pràctica per assegurar que els valors seguiran vigents en el futur.

En el cas del Priorat, la posada en marxa recent de la Carta del Paisatge i de la Comissió de Seguiment d’aquest document de consens representa l’embrió idoni per al desenvolupament d’un sistema de gestió.