Paisatge agrari històric

El paisatge de Priorat-Montsant-Siurana il·lustra la mil·lenària i contínua interacció entre l’home i la natura, i l’evolució del paisatge i la societat al voltant de l’explotació agrícola al Mediterrani. 

És un testimoni excepcional de la història i l’evolució agrària de les terres accidentades de la mediterrània continental i, alhora, és un exemple eminent d’un futur possible, digne i sostenible per a l’agricultura de petita escala en un medi natural poc favorable.

Així, Priorat-Montsant-Siurana concentra una gran diversitat de paisatges presents en el món rural mediterrani: petites valls planeres intensament cultivades, mosaic de conreus i boscos a les fondalades i vessants, altiplans àrids i secs, cingles vertigionosos, extensos boscos als sectors més inaccessibles, barrancs pregons i obacs, rius amb una vegetació frondosa, nuclis de població estratègicament adaptats al relleu, ermites austeres que humanitzen els horitzons...

Panoràmiques que fan del Priorat un territori singular, amb una representació excepcional dels principals contrastos de la mediterrània rural i agrària.