Un projecte de país

La candidatura Priorat-Montsant-Siurana supera el plantejament estrictament local per esdevenir un projecte de país.

En l’àmbit internacional, inscriure un paisatge cultural agrari mediterrani en la llista del Patrimoni Mundial suposa per a Catalunya una extraordinària visibilitat i promoció i, alhora, mostra al món tres aspectes en els que volen ser capdavantera i referent.

  • L’actuació en l’estudi, la catalogació i la gestió del paisatge en relació a processos de planificació i desenvolupament territorial.
  • La vitalitat i viabilitat d’un model socioeconòmic sostenible i d’una producció agrària d’excel·lència dels ingredients primordials a la base de la dieta mediterrània i de la cuina catalana (oli, vi, fruita seca...), que opta a ser inscrita en la Llista de bones pràctiques.
  • El protagonisme en les noves estratègies geopolítiques mediambientals i agroalimentàries mediterrànies.

Com a projecte de país, la candidatura Priorat-Montsant-Siurana compta amb l’ampli consens de la societat civil (aglutinat per PRIORITAT) i de l’administració comarcal (Consell Comarcal del Priorat), i també d’institucions provincials (Diputació de Tarragona) i del país (Generalitat de Catalunya). Tots aquests ens formen part de la Comissió del Paisatge i la Sostenibilitat de Priorat-Montsant-Siurana. De fet, la Comissió del Paisatge i la Sostenibilitat de Priorat-Montsant-Siurana és la formalització de l’embrió de l’Ens de Gestió que desplega el Pla de Gestió del paisatge cultural presentat a la UNESCO.

El projecte també compta amb el recolzament del món acadèmic, d’universitats i institucions (Universitat Rovira i Virgili, Màster en intervenció i gestió del paisatge de la Universitat Autònoma, Observatori del Paisatge, Universitat de Lleida, Oficina d’Onomàstica de l’Institut d’Estudis Catalans, Fundació el Solà...) amb la implicació d’especialistes i convenis de col·laboració encaminats a fornir els estudis que han de fonamentar els arguments del dossier de candidatura.