Paisatge protegit

Existeix una quantitat important de figures de protecció que cobreixen no solament una gran part del territori que proposem que s’inscrigui a la Llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO, sinó també una gran part del territori que es defineix com a entorn de protecció. 

El Priorat integra la totalitat de tres espais naturals protegits i comparteix amb altres territoris veïns tres àrees protegides més: Serra de Montsant, Serra de Llaberia, Muntanyes de Prades, Serres de Pradell-l’Argentera, Riu Siurana i planes del Priorat i Pas de l’Ase.

A més, des de l’any 2012, la Carta del Paisatge del Priorat ha esdevingut l’eina i el punt de partida del model de gestió consensuada que des del territori es vol potenciar.

Per tant, es tracta d’implementar la coordinació efectiva de les més de 16 figures de protecció que ja existeixen i que fan que la gairebé totalitat del territori proposat a la candidatura ja tingui una reglamentació que ajuda a actuar-hi de manera respectuosa amb els seus valors i objectius.