El camí cap al reconeixement

En aquests moments, la candidatura Priorat-Montsant-Siurana és en procés de redacció, amb la previsió que el dossier final s’haurà ennlestit la tardor de 2015. Un cop finalitzada la seva redacció, el dossier serà tramés, a través de la Generalitat de Catalunya, al Consejo del Patrimonio Histórico (que depèn al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte), que és l’organisme de l’Estat que té la potestat d’elevar la candidatura al Centre de Patrimoni Mundial de la UNESCO. La candidatura del Priorat ja va ser inclosa a la preceptiva Llista Indicativa el febrer de 2014, que és una condició prèvia ineludible. 

Si voleu conèixer amb més detall el procés, vegeu el següent link del Ministerio de Educación Cultura y Deporte.