Els Impulsors de la Candidatura

El Consell Comarcal del Priorat, la Diputació de Tarragona i l’associació PRIORITAT integren la Taula que impulsa la candidatura Priorat-Montsant-Siurana a Patrimoni de la UNESCO.

La creació d’aquesta Taula suposa un pas endavant i un nou estadi en el procés de candidatura, ja que suma els esforços de la societat civil, gènesi del projecte i representada per Prioritat, amb els organismes públics comarcals i supramunicipals, Consell Comarcal del Priorat i Diputació de Tarragona.

D’aquesta manera, el projecte, que també compta amb el suport polític nacional del Parlament de Catalunya i el suport del món acadèmic, s’encamina amb més convicció i garanties cap a la consecució del seu objectiu: la inclusió del paisatge del Priorat a la Llista de Patrimoni Mundial de la UNESCO.

PRIORITAT

L’entitat PRIORITAT, nascuda el 2007, aglutina el teixit socioeconòmic i cultural del Priorat entorn dels valors del paisatge cultural del Priorat. PRIORITAT va néixer amb l’objectiu de tirar endavant la candidatura a paisatge cultural agrícola de muntanya mediterrània. PRIORITAT està compromesa amb un desenvolupament comarcal que té el paisatge com a element essencial. Entre altres, l’associació ha estat impulsora de la Carta del Paisatge del Priorat.

 

Consell Comarcal del Priorat

El Consell Comarcal del Priorat és un organisme públic que des de fa 25 anys s’ha convertit en un instrument fonamental en la prestació de serveis i el desenvolupament econòmic d’una comarca rural dispersa geogràficament i amb municipis petits, com és el Priorat. Entre altres, ha promogut iniciatives de gran importància estratègica, com la Carta del Paisatge del Priorat, el Pla de Foment de Turisme o diversos plans Leader.

 

 

Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona és un ens de govern local supramunicipal que actua en benefici dels municipis de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Entre altres, posa l’accent en la sostenibilitat i el desenvolupament equilibrat del territori, que contribueixen al benestar social i econòmic dels pobles i les persones. El seu compromís s’ha traduït, entre altres, en ser agent impulsor de la Carta del Paisatge del Priorat.