El coneixement i l’interès dels alumnes del Priorat pels valors del seu territori es reforcen amb activitats com “Coneixem el Priorat”

L’activitat “Coneixem el Priorat”, que va tenir lloc a La Vilella Alta l’11 de maig i va reunir més de 200 escolars de la comarca, va permetre els alumnes millorar el seu grau de coneixement sobre la candidatura Priorat-Montsant-Siurana a patrimoni de la UNESCO. Així ho evidencien les enquestes realitzades entre els alumnes dels centres escolars que van participar-hi.

Conceptes com el patrimoni mundial de la UNESCO, la candidatura i l’associació Prioritat no són aliens als alumnes de secundària del Priorat, més del 70% n’han sentit a parlar alguna vegada.

Més enllà de l’increment en el grau de coneixença d’aquests, les enquestes (tant abans com després de l’activitat) posen de relleu que termes associats al Priorat com conservació, ruralitat, sostenibilitat, silenci, harmonia, diversitat i tranquil·litat són molt ben valorats pels alumnes. En aquest sentit, adjectius com endarrerit, aïllat i solitari, que podrien ser considerats negatius pels escolars, ho són menys un cop posats en context, com es va fer durant la jornada.

Els alumnes també van valorar en l’enquesta notícies sobre el Priorat, mostrant el seu grau de satisfacció davant aquelles en les quals es parlava de preservació de l’agricultura i posada en valor de la cultura i el patrimoni de la comarca, i mostrant preocupació per aquelles en les quals s’exposaven fets que poden suposar una amenaça a la sostenibilitat del model.

Per últim, i en relació al patrimoni pel qual hauria de vetllar la candidatura, l’activitat “Coneixem el Priorat” va serveir per augmentar la preocupació dels alumnes per la conservació del paisatge en mosaic, la fisonomia dels pobles i l’agricultura com a base de l’economia del territori. Qüestions com la preservació de senders i camins, el manteniment del cabal ecològic dels rius i l’aposta per un turisme que respecti l’entorn i la gent que viu al Priorat són considerades molt importants, tot i no registrar-se canvis significatius en l’opinió dels alumnes un cop realitzada l’activitat.

“Coneixem el Priorat” és un projecte sorgit durant les sessions de treball fetes pel Fòrum d’ensenyament, que està format per mestres voluntaris, Prioritat, el Servei Educatiu del Priorat i el Consell Comarcal del Priorat, en el marc del Pla de Gestió de la Candidatura Priorat – Montsant – Siurana a Patrimoni de la Humanitat. El projecte compta amb el suport de l’Oficina Jove del Priorat.