Els impulsors de la candidatura del Priorat a Patrimoni de la UNESCO valoren positivament la receptivitat i el compromís d’implicació mostrats per la Consellera d’Agricultura

Els impulsors de la candidatura del Priorat a Patrimoni de la UNESCO (associació Prioritat, Consell Comarcal del Priorat i Diputació de Tarragona) valoren positivament la implicació amb el projecte de la conselleria d’Agricultura i la seva titular, Meritxell Serret, després de la trobada mantinguda ara fa uns dies a la comarca.

A banda de posar al dia la consellera sobre els valors en què se sustenta la candidatura i la fase crucial en la qual es troba -a pocs mesos de ser presentada al Consejo del Patrimonio Histórico-  es va abordar un factor determinant en l’èxit del procés, com és disposar d’un Pla de Gestió que estableixi estratègies, accions i formes de governança que garanteixin la correcta gestió del paisatge cultural agrícola del Priorat. I de manera especial, es va fer èmfasi en les dades que il·lustren la realitat agrària de la comarca, els reptes i les problemàtiques que incideixen en la preservació dels valors que la candidatura vol fer reconèixer.

És en relació a aquest Pla de Gestió on Serret va coincidir en el fet de considerar crucial la implicació del Departament d’Agricultura, entenent que és un instrument idoni per al desenvolupament integral del territori, un instrument per afrontar la gestió i les problemàtiques d’una manera més eficient que no pas a través d’accions puntuals i inconnexes.

Pilar Just, presidenta de Prioritat, subratlla que “el Pla de Gestió és una eina transversal, però també és evident que tractant-se d’una candidatura de paisatge cultural agrícola, hi ha sectors i institucions, com el Departament d’Agricultura, que hi han de ser, més si és amb l’entusiasme mostrat per la consellera”. En aquest sentit, Just afirma que “la realitat del Priorat és complexa, i cal treballar per defensar la pagesia, la diversitat de cultius i el mosaic agrari, i estar atents als indicis que alerten de possibles involucions del sector. El Pla de Gestió ha de ser el nostre instrument per fer-ho”.

Per la seva part, Joan Carles Garcia, president del Consell Comarcal, incidia en el fet que “la candidatura del Priorat, com va copsar la consellera, no és un projecte sectorial ni té un abast purament local o comarcal, és un projecte de país, un exemple per a altres territoris a l’hora de plantejar el present i el futur des d’una perspectiva sostenible i respectuosa amb els valors del territori”.

En relació a aquest fet, la consellera Meritxell Serret es va oferir a traslladar al Govern de la Generalitat la importància del projecte de candidatura del Priorat a Patrimoni Mundial, en clau de país. I el compromís d’incorporar-se activament en l’Ens de gestió que la UNESCO exigeix per la implementació del Pla de gestió del paisatge cultural, i de tenir en l’agenda de la conselleria les actuacions més directament relacionades amb els seu àmbit competencial per tal de poder-les desenvolupar. També va posar sobre la taula la proposta d’organització d’un acte institucional, que visualitzi el suport de Catalunya a la candidatura, quan arribi el moment de presentar-la al Consejo del Patrimonio Histórico, organisme que tria les candidatures que l’estat eleva a la UNESCO per a ser inscrites a la Llista de Patrimoni Mundial.