Es constitueix una comissió gestora imprescindible per a la presentació de la candidatura a Patrimoni Mundial

Els departaments de Cultura, Agricultura, Governació i Territori de la Generalitat, l’Observatori del Paisatge, l’associació Prioritat, la Diputació de Tarragona i el Consell Comarcal del Priorat, han constituït una comissió gestora del Pla de Gestió de la candidatura del Priorat-Montsant-Siurana a Patrimoni Mundial de la Unesco. La concreció d’un sistema de gestió que garanteixi la pervivència dels valors pels quals un territori és reconegut com a patrimoni de la humanitat és un requisit imprescindible exigit per la Unesco. Juntament amb el dossier pròpiament dit, s’està acabant d’enllestir aquest document, que seran lliurats al llarg de la pròxima primavera, en una data encara per determinar.

La comissió constituïda té com a finalitat definir el model més adequat d’aquest sistema de gestió i, especialment, concretar la forma jurídica de l’ens responsable de l’execució del Pla de gestió, que haurà de garantir que totes les polítiques i accions desplegades en aquest paisatge i els actors que les desenvolupen tinguin en compte i vetllin per la preservació dels valors que fonamenten la candidatura. El Pla de Gestió, doncs, és el document que estableix les estratègies, accions i formes de governança per gestionar el paisatge cultural agrícola del Priorat-Montsant-Siurana.

En paraules del president del Consell Comarcal del Priorat, Joan Carles Garcia: “afrontem ara un dels últims requisits per acabar de donar forma a la candidatura del Priorat a Patrimoni Mundial, un cop hi ha consens a la comarca sobre els valors i la preservació del paisatge”.

El document de base del Pla de Gestió recull en la seva primera part, més expositiva, totes les normes, plans i instruments que tenen incidència en el paisatge siguin d’àmbit local o més general, per posar en evidència la profusió legislativa existent, a més dels instruments de referència i compromisos adquirits, com la Carta del Paisatge del Priorat, el Pla Estratègic de Desenvolupament Comarcal i la Carta Europea de Turisme Sostenible. El sistema de gestió ha d’acomplir tot un seguit de requisits d’eficàcia, eficiència, transparència i participació per tal que la coordinació tranversal estigui assegurada i eviti incoherències en les actuacions d’uns i altres i perquè serveixi per optimitzar els diferents òrgans i eines de gestió.  En aquest document de base, també es  recull  l’experiència acumulada en actuacions encaminades a la valoració del paisatge des de fa anys, per fer visible l’existència d’un procés que ve de lluny i s’arrela en la societat prioratina.

La proposta de partida del Pla de gestió ha estat posada a debat durant mesos en nombroses sessions de treball amb tots els sectors de la comarca per poder establir la redacció definitiva i consensuada d’aquest Pla, que no és altra cosa que el compromís d’uns i altres per seguir treballant en la consolidació d’un model territorial propi.