Es crea la Comissió del Paisatge i la Sostenibilitat del Priorat-Montsant-Siurana

Fa unes setmanes es va crear la Comissió del Paisatge i la Sostenibilitat del Priorat-Montsant-Siurana. D’aquesta manera es constitueix de manera formal un òrgan de participació sectorial (amb participació d’institucions i agents públics i privats) que té caràcter consultiu i d’assessorament en la programació, coordinació i control de les polítiques en matèria de territori, paisatge i sostenibilitat.

La comissió es crea en un context de consens i participació en relació al sistema de gestió integral i integrat del paisatge de Priorat-Montsant-Siurana, donant resposta als requeriments de les candidatures a Patrimoni Mundial de la UNESCO per tal de preservar els valors excepcionals a reconèixer.

En el rerefons d’aquest procés i aquesta comissió s’hi troben documents com la Carta del Paisatge del Priorat, el Pla Estratègic Comarcal de Desenvolupament Socioeconòmic Rural i la Carta Europea de Turisme Sostenible, claus per preservar la identitat i qualitat d’aquest paisatge agrícola i per teixir complicitats a tots els nivells i sectors.

Funcions de la Comissió del Paisatge i la Sostenibilitat

Les funcions pròpies de la Comissió del Paisatge i la Sostenibilitat de Priorat-Montsant-Siurana seran les següents:

a)  Proposar iniciatives en relació al paisatge i la sostenibilitat de Priorat-Montsant-Siurana.

b)  Assessorar en les polítiques de paisatge i sostenibilitat.

c)  Sol·licitar i obtenir informació en matèria de paisatge i sostenibilitat, tant pel que fa a temes generals
com a programes específics.

d)  Informar sobre tots aquells assumptes sobre els quals se sol·liciti la seva opinió.

e)  Aportar elements per a la fixació de prioritats en relació amb els diferents programes en matèria 
de paisatge i sostenibilitat i efectuar-ne la coordinació.

f)  Aprovar recomanacions d’actuacions en matèria de paisatge i sostenibilitat adreçades als agents 
públics i privats amb competències en aquesta matèria.

g)  Mantenir un nivell de comunicació permanent i regular entre les institucions i els agents públics i 
privats sobre tots aquells assumptes relacionats amb la gestió del paisatge, del territori i de la
sostenibilitat, amb l’objectiu d’afavorir-ne la coordinació i la transversalitat.

h)  Contribuir a la conscienciació general perquè les normatives, polítiques i accions concretes d’institucions i actors públics i privats s’integrin de manera conseqüent.

i)  Garantir i promoure formules de participació, mitjançant, per exemple, fòrums oberts a la ciutadania.

j)  Crear i nomenar, en el seu cas, els membres del Consell Assessor de la Comissió.

k)  Fer el seguiment de la Carta del Paisatge del Priorat, la Carta Europea del Turisme Sostenible i el 
Pla de Gestió del paisatge “Priorat-Montsant-Siurana”.