La candidatura ‘Priorat-Montsant-Siurana, mosaic mediterrani’ fa un pas endavant cap a la UNESCO

Aquest matí, la Generalitat de Catalunya ha presentat la proposta de candidatura ‘Priorat-Montsant-Siurana, mosaic mediterrani’ per ser inscrita a la Llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO davant el Consejo del Patrimonio Histórico, l’organisme estatal encarregat d’aprovar les diferents propostes i seleccionar-ne les que es presentaran al Centre de Patrimoni Mundial.

Durant la reunió, celebrada ahir i avui a Gran Canaria, els representants del Departament de Cultura han exposat el valors de la candidatura ‘Priorat-Montsant-Siurana’. Uns valors que representen un continu mil·lenari, llegible i comprensible, i alhora, un compendi del mosaic de policultiu de les terres accidentades de l’interior. També han argumentat l’oportunitat i significació d’una candidatura que posa en valor un model agrari que, propi de la península, pot esdevenir referent de sostenibilitat i viabilitat en el context de la Mediterrània i més enllà.

El Consejo del Patrimonio Histórico ha valorat molt positivament el contingut del dossier de candidatura i, de manera especial, l’apartat del sistema de gestió i de protecció que l’acompanya, considerat com a excepcional. Consegüentment, es continua treballant per reforçar els valors universals excepcionals de la candidatura per tal que, el proper febrer de 2018, sigui presentada al Centre del Patrimoni Mundial de la UNESCO per a ser inscrita, si s’escau, el 2019.

La proposta de candidatura, segons els requisits de la UNESCO, justifica el seu valor universal excepcional, en base als criteris V i VI establerts per la Convenció: per ser «un exemple eminent d’assentament humà tradicional, d’utilització tradicional del territori, representatiu d’una cultura i de la interacció humana amb l’entorn, especialment quan ha esdevingut vulnerable per l’impacte d’una mutació irreversible», i per «estar directament o materialment vinculat a esdeveniments o a tradicions vives, idees, creences o obres artístiques i literàries que tinguin una significació universal excepcional».

La candidatura ‘Priorat-Montsant-Siurana, mosaic mediterrani’ està promoguda per l’Associació Prioritat, el Consell Comarcal del Priorat i la Diputació de Tarragona.