La Diputació de Tarragona subvenciona l'edició, maquetació i traducció del dossier de candidatura

La Diputació de Tarragona, per acord de la seva Junta de Govern de 25/11/2016, ha concedit una subvenció de 26.000 € per realitzar actuacions d’edició, maquetació i traducció del dossier per a la presentació de la candidatura Priorat-Montsant-Siurana a Patrimoni Mundial de la UNESCO com a paisatge cultura agrícola de muntanya mediterrània. 

El dossier és el document que exposa i justifica el valor universal i la resta de valors pels quals el nostre paisatge cultural mereix ser inscrit a la Llista de Patrimoni Mundial. Cal recordar que la candidatura ha de ser avaluada pels experts de la UNESCO durant tot el 2018, per acabar sent inscrita a la Llista de Patrimoni Mundial, si s’escau, durant el 2019.