Marta Guiau: “La recopilació d’informació sobre la geologia d’aquest territori ens consciencia de la seva importància, de l’existència d’un registre geològic gairebé continu de més de 430 milions d’anys, més llarg del que ens pensàvem en un principi”

Marta Guinau és professora col·laboradora a la Facultat de Geologia de la Universitat de Barcelona. Forma part de l’equip de redactors del dossier de la candidatura Priorat-Montsant-Siurana. Ha estat l’encarregada d’abordar l’apartat de Geologia i Geomorfologia, que s’inclou en el capítol de Descripció del Medi.

Què destacaries de la geologia d’aquest territori?

El fet més rellevant és la gran diversitat geològica que el configura. Aquesta diversitat a Priorat-Montsant-Siurana, juntament amb altres factors com la climatologia i l’activitat agrícola, condiciona la gran riquesa paisatgística del bé. 

Quines són les principals conclusions que posa sobre la taula l’apartat del qual t’has encarregat?

La principal conclusió és que, malgrat ser una superfície relativament petita, la diversitat i riquesa geològica és destacable, i així ho demostren els 8 Espais d’Interès Geològic catalogats a l’Inventari d’Espais d’Interès Geològic de Catalunya (IEIGC).

Aquesta riquesa geològica és de gran interès científic, didàctic i turístic per al nostre territori.

Creus que aquesta conclusió pot ser punt de partida per a noves línies d’investigació?

Crec que sí. Malgrat que hi ha nombroses publicacions sobre diversos aspectes de la geologia del territori de Priorat-Monsant-Siurana (estructura, sedimentologia, registre fòssil, mineralitzacions…), inclosos també alguns estudis sobre la relació entre la geologia i el cultiu de la vinya, es podria anar molt més enllà.

Per exemple, es podria aprofundir en l’estudi de la relació entre la geologia i l’evolució del paisatge, on en la relació entre els diferents materials que formen la zona i el conreu de determinats cultius.

Què aporta el teu treball?

El treball se centra en una cerca bibliogràfica dels treballs realitzats a la zona, treballs que aborden diversos aspectes de la geologia de Priorat-Montsant-Siurana. El sol fet de recopilar aquesta informació ens consciencia de la importància de la geologia del territori, de l’existència d’un registre geològic gairebé continu de més de 430 milions d’anys, més llarg del que ens pensàvem en un principi.

L’estudi de la geologia és complex, i en un territori singular com el de Priorat-Montsant-Siurana sempre hi haurà aspectes per anar més enllà. En l’actualitat, s’estan desenvolupant estudis científics sobre diverses formacions geològiques de la zona. Aquest estudis permeten fer una reinterpretació del que es coneixia fins avui pel que fa a la formació i l’evolució d’aquest territori al llarg de milions d’anys. El desenvolupament de nous estudis sobre la geologia del territori no només ens permet saber com ha evolucionat, sinó que ens pot permetre treure’n un profit, ja sigui mitjançant el conreu o les activitats turístiques.

Amb quins materials has comptat a l’hora d’afrontar el teu apartat?

Per a la redacció del capítol de Geologia i Geomorfologia he comptat amb nombroses publicacions, comunicacions a congressos, treballs de recerca desenvolupats per diverses universitats i la informació que l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha elaborat i posat a disposició del públic: cartografies geològiques, Atles Geològic de Catalunya, etc. També he comptat amb l’ajuda d’alguns companys que, conscient o inconscientment, m’han ensenyat a descobrir la geologia del nostre entorn més proper.

Amb quines dificultats has topat?

L’estudi de la geologia d’un territori pot ser molt complex. Com passa en altres àmbits, es poden abordar aspectes molt diferents i sovint es fa difícil explicar-ho de manera que tothom ho pugui entendre. Una de les grans inquietuds en la meva carrera professional ha estat explicar la geologia de forma entenedora, i això és el que he intentat amb la redacció d’aquest apartat del dossier.

Explicar 430 milions d’anys d’història geològica, sense entrar en especificacions difícils de seguir per algú que no té coneixements bàsics sobre geologia, no és fàcil. Crec que aquesta ha estat la principal dificultat.

Quin és el teu vincle amb el Priorat?

Soc nascuda a Falset i hi vaig viure fins als 18 anys quan vaig marxar cap a Barcelona a estudiar la carrera de Geologia. Des d’aleshores, podríem dir que no he viscut a Falset, tot i que mai he perdut el vincle amb el poble ni amb la comarca. Des de sempre m’ha fascinat el seu paisatge: la Mola, Sant Gregori, la Serra de la Figuera, Siurana, el Montsant….

Des que vaig acabar la carrera havia volgut estudiar la geologia responsable, com la d’aquests relleus. No obstant, la vida professional i personal m’ha portat a estudiar i viure en altres indrets.

Amb la redacció del capítol de Geologia i Geomorfologia de Priorat-Montsant-Siurana he pogut realitzar un dels objectius de la meva vida, i em temo que no acabarà aquí, perquè la geologia d’aquest territori dóna per a molt.

I després del procés d’investigació i redacció, ha canviat la visió que tenies del Priorat?

Jo no parlaria de canviar. Més aviat diria que tot plegat m’ha confirmat el que pensava abans de començar l’estudi: la gran riquesa geològica d’aquest territori és un factor que, sumat a tants d’altres, condiciona la seva singularitat.

Priorat-Montsant-Siurana és especial, no només pels que hem tingut la gran sort de viure’l, sinó també pels nouvinguts que, per un motiu o altre, han tingut l’oportunitat de conèixer-lo.