Retirada “estratègica” i no definitiva de la candidatura Priorat-Montsant-Siurana a Patrimoni Mundial de la Unesco

El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, organisme que té la competència per decidir en la tramitació de les candidatures a Patrimoni Mundial, ha optat per retirar, de manera estratègica, la candidatura Priorat-Montsant-Siurana a Patrimoni Mundial de la UNESCO, amb la qual cosa la candidatura prioratina no serà examinada en la propera sessió del Comitè del Patrimoni Mundial, que ha de celebrar-se a Bakú (Azerbaidjan) la primera quinzena de juliol. Tant la Generalitat com els impulsors prioratins de la candidatura comparteixen aquesta decisió estratègica del ministeri, que cal emmarcar en la normalitat d’aquesta mena de processos i que no representa, en cap cas, cap mena de renúncia a una futura inscripció d’aquest paisatge cultural.

La decisió del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte arriba poc després que l’informe d’avaluació d’ICOMOS hagi desaconsellat la inscripció del paisatge prioratí en la llista del Patrimoni Mundial. ICOMOS és l’organització internacional consultiva de la UNESCO que s’encarrega d’avaluar les candidatures, mentre que és en els Estats en qui recau la competència de decidir en termes de candidatures de Patrimoni Mundial i dels moviments més convenients que cal adoptar en cada una de les fases del procés complex de presentació de candidatures. En el cas del Priorat, la decisió s’ha consensuat amb el departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (direcció general de Patrimoni Cultural) i els impulsors locals.

La retirada estratègica d’una candidatura - quan ICOMOS no n’aconsella la seva inscripció - amb la idea de tornar a presentar-la més endavant, és una opció freqüent en els processos d’inscripció en la llista de Patrimoni Mundial. Són diverses i ben conegudes les candidatures que han estat retirades i que, al cap dels anys, han acabat obtenint el reconeixement després d’haver tornat a contrastar amb ICOMOS aquells aspectes que havien estat posats en qüestió en l’informe d’avaluació. Sense anar més lluny, aquest any, de la quarantena de candidatures que han seguit el procés d’avaluació com la nostra, sis candidatures dels Estats d’Itàlia, Romania, Turquia, Emirats Àrabs Units i Aràbia Saudita, han estat ja retirades, fins ara, abans de la propera sessió del Comitè de Bakú.

En el cas de la candidatura Priorat-Montsant-Siurana, l’informe d’ICOMOS desaconsella la seva inscripció en considerar que no queda prou demostrat el seu “Valor Universal Excepcional”, que és un dels factors determinants per a poder ser inscrit. D’altra banda, ICOMOS no atorga, en aquest moment, un possible espai en la Llista del Patrimoni Mundial a la tipologia de paisatges culturals que representa la candidatura prioratina. Tot i això, l’informe d’avaluació reconeix la representativitat de Priorat-Montsant-Siurana com a paisatge mediterrani de policultiu, d’interior i de muntanya mitjana. Alhora, l’informe remarca l’alt nivell i el rigor de la candidatura i del seu dossier.

Davant aquest fet, els impulsors de la candidatura (integrats en la Comissió del Paisatge i la Sostenibilitat del Priorat, en la qual hi ha representada la societat civil a través de l’associació Prioritat, el Consell Comarcal, la Diputació de Tarragona i diverses conselleries del govern de la Generalitat) comparteixen la decisió ministerial, i seguiran treballant per demostrar a  ICOMOS  de la idoneïtat de la candidatura, que representa una tipologia de paisatge que mereix ser inscrit a  la llista del Patrimoni Mundial.

Els representants prioratins també entenen que aquesta retirada estratègica de la candidatura representa una bona oportunitat per seguir avançant en el desplegament del Sistema de Gestió i en la definició dels òrgans i mecanismes  que poden encaixar en projectes d’àmbit nacional que són transcendents per al futur dels paisatges rurals, com és la Llei d’espais agraris i el reconeixement en l’ordenament català de la figura de “Paisatge cultural”. Cal tenir en compte que, de cara a una futura inscripció, la UNESCO valora cada cop més el rigor i la fiabilitat en el desplegament dels compromisos adquirits en els sistemes de gestió i en els marcs jurídics de protecció que les candidatures incorporen amb l’objectiu de garantir la continuïtat i pervivència dels valors culturals que acrediten.

Finalment, i com s’ha dit des de l’inici del procés i insistit reiteradament, els representants prioratins valoren molt positivament el procés que aquest projecte ha engegat i que  suposa una tasca continuada  de reflexió i creixement –en paral·lel al procés de redacció i d’implicació al voltant de la candidatura– i que a dia d’avui ja ha permès formular un model de desenvolupament  rural que té sentit i futur.

És ben sabut, que la candidatura s’ha plantejat en tot moment com a objectiu instrumental, i no pas finalista, és a dir, com una eina d’utilitat per a conèixer els valors del propi territori, a partir dels quals, fixar un model propi de desenvolupament territorial i desplegar-lo amb criteris que es fonamenten en aquests valors i en recursos endògens.

Conscients que aquesta opció estratègica no altera en absolut la nostra convicció ni la nostra voluntat, des de la comarca del Priorat se segueix apostant per la candidatura, i es demana la continuïtat en la implicació de la societat civil, les administracions locals, la Diputació i la Generalitat per seguir treballant amb la plena confiança d’una futura inscripció a la Llista del Patrimoni Mundial del paisatge cultural agrícola Priorat-Montsant-Siurana.